Celem zarządzania ryzykiem korporacyjnym nie jest budowanie awersji do ryzyka. Organizacje rozumiejące i wykorzystujące ryzyko, mogą bezpiecznie przełknąć go więcej, niż pozostałe firmy z branży.
Kategorie: Wszystkie | Koncepcje | Polemika | Rynek
RSS
piątek, 05 grudnia 2008
Przerażająca gromadka - 13 mega sił i 8 szoków cenowych
Larry Quick (link) jest australijskim wizjonerem i doradcą biznesowym. Z zainteresowaniem przyjrzałem się dwóm dokumentom, jakie stworzył:
 • 2003: studium 13 mega sił jakie będą w okolicach roku 2010 działać na środowisko biznesowe i je zmieniać
 • 2008: studium 8 szoków cenowych, których dzisiaj zaczynamy doświadczać.
Dwa dokumenty zestawione razem stanowią ekscytującą a zarazem trochę przerażającą wizję wymagającego, wręcz wrogiego środowiska w jakie ewoluuje dzisiejsze otoczenie biznesowe.


13 Mega Sił


Rozpoczęcie 21 wieku stoi pod znakiem jednej z największych zmian w paradygmatach w naszej historii - zmian, których skali, gwałtowności i złożoności nie dorównuje nic co do tej pory w biznesie i gospodarce miało miejsce.
 1. Zerowanie - zmiana paradygmatów, nowe reguły działania. Kiedy warunki zmieniają się na tyle silnie aby doprowadzić do zmian reguł działania, przekonań, standardów - stare potencjały, zdolności i przewagi konkurencyjne zostają stracone i firmy zaczynają w nowych warunkach od zera. Jak zareagujesz jako menedżer: zaprzeczysz zmianie, dasz się przez nią sparaliżować czy wycofasz się ?
 2. Praca internetowa - połączenie wszystkich e-systemów, "nieskończona" sieć. Organzacje i osoby są już całkowicie zależne od zdolności do łączenia się każdego  każdym, oraz systemów między sobą co z kolei jest zależne od intenetu i technologii bezprzewodowych.
 3. Natychmiastowość (ICEPT) - światy "czasu rzeczywistego", realizowanie dostępu do infomacji z prędkością światła. Współczesny przemysł wykreował czas jako kluczową miarę zdolności do reakcji, jakości i wartości. Era internetowa rozwinęła to dalej, "kurcząc" cykl transakcji i operacji dzięki osiąganiu prędkości światła. Oznacza to, że jakiekolwiek przyszłe zmiany będą następowały szybciej, cykle będą krótsze a otoczenie będzie bardziej chaotyczne.
 4. Proliferacja - wszystko dostępne w każdym rodzaju, w dowolnym momencie, gdziekolwiek. Oznacza wykładniczy przyrost dostępnej różnorodności i wolumenu produktów, usług, informacji, komunikacji, edukacji, produkcji i handlu. Oznacza zanikanie barier geograficznych, ekonomicznych i technologicznych.
 5. Dostęp do źródeł - odkrywanie i wykorzystywanie fundamentalnej wiedzy. Potężne wyzwanie dla organizacji bazujących na klientach lub dostawcach mających ograniczoną lub nieprawdziwą informację dotyczącą produktów lub usług. Za pośrednictwem sieci, dzisiaj klienci moga dotrzeć do informacji o każdym produkcie, usłudze lub organizacji co gwarantuje im bezprecedensową kontrolę nad transakcją zakupu.
 6. Wzrost ukrytej wartości - wycena i zarządzanie wartością niematerialną. Pewna zmiana dotycząca funkcjonowania dzisiejszej ekonomii nie podlega dyskusji: wzrost ekonomiczny już nie jest napędzany głównie przez inwestycje w środki trwałe, lecz przez inwestycje w zasoby intelektualne, organizacyjne i reputację. A te są trudniejsze do zmierzenia, a tym samym do zarządzania. Przykłady ? Microsoft, Pfitzer, Walmart.
 7. Globalizacja - wspólne standardy, niskie bariery, dostęp, równe szanse. Kluczem do globalizacji jest standaryzacja i integracja (systemów, rynków, kultur). Oznacza to łatwiejszy dostęp do globalnej informacji, edukacji, produkcji i kanałów sprzedaży, procesów i platform. Takie specyfivczne środowisko rozwinęło się dopiero w ostatnich kilku-kilkunastu latach, i zaczyna dojrzewać w takim tempie, że indywidualna świadomość i aspiracje wykraczają już poza granice krajów.
 8. Szkodzenie Ziemi - przeciwstawienie się zadawaniu Ziemi powolnej śmierci ("Śmierci z tysiąca ran"). Przez ostatnie trzysta, czterysta lat konsumpcja i organizacja gospodarcza doprowadziły do zaburzeń i problemów środowiskowych sprowadzających "Śmierć z tysiąca ran" na planetę Ziemię. Kolejne dwadzieścia lat będzie stało pod znakiem intensywnego tworzenia praktyk bardziej przyjaznych naszej planecie.
 9. "Kurczący się Zachód i bujnie rosnąca reszta" - mały, stary, niewydolny zachód; wielka, młoda i agresywna reszta świata. Następuje starzenie się populacji zachodnich rozwiniętych gospodarek, w przeciwieństwie do rosnących młodych społeczeństw gospodarek wschodzących. Zachodnie gospodarki powinny spodziewać się wysoce konkurencyjnych i chaotycznych rynków.
 10. Zgodność z chaosem - płynne i świadome strategie, systemy i struktury. Organizacje muszą uświadomić sobie paradoks wymogu jednoczesnego utrzymania tzw "zgodnych organizacji" (compliant organisations) i sprostania chaotycznemu, zmiennemu środowisku ekonomicznemu. Takie środowisko wymaga płynnej strategii, systemów i struktur pozwalających firmom pozostawanie w kontakcie ze swoim rynkiem i w jego głównym nurcie.
 11. Potęga celu - zmiana punktu ostrości z "czego chcę" na "co najbardziej cenię". Elektroniczna technologia E-commerce połączyła odbiorców z dostawcami i zautomatyzowała proces zakupu. Proces zakupu stał się owocem nauki, sztuki, zdolności marketingowych i technologii. Jednocześnie jednak nastąpiło pogorszenie jakości relacji z klientem. Konsumenci z siłą nabywczą stali się znacznie sprytniejsi niż ci w XX wieku. Są bardziej świadomi wagi wyborów, jakich dokonują podczas zakupów, oraz wpływu jaki wywierają na rynek jako społeczność świadomie kupujących - a świadomość ta będzie rosnąć. Mniej decyzji o zakupie będzie wynikało z ładnego opakowania i manipulacji sprzedawców, a więcej z oceny wartości i unikalnego celu, potrzeb.
 12. Sześć czynników wpływających na tzw "bottom line" - Planeta, Ludzie, Ekonomia, Wiedza, Strategia, Wartości
  Kapitał Środowiska - prawo do eksploatacji zasobów naturalnych; Kapitał Ludzki - klienci, pracownicy, dostawcy; Kapitał Ekonomiczny - dostęp do finansowania, zasobów i dóbr; Kapitał strategiczny - to co odróżnia jedne organizacje od innych i powoduje dodanie wartości; Kapitał Wiedzy - ten widoczny i ukryty; Wartości - przekonanie i cel przyświecający wyborom.
 13. Zrównoważona innowacja - wzrost poprzez wyższy poziom uporządkowania, strategiczne wyrafinowanie.
8 Szoków Cenowych

Larry Quick jest zdania, że dzisiejsi przywódcy i liderzy biznesu stoją przed trzema zasadniczymi wyzwaniami:
 • głęboka fundamentalna zmiana; pojedyncze wydarzenia są zjawiskami tak nowymi, że wpędzają liderów w typowe odruchy: zaprzeczenie i arogancja, które pozbawiają ich zdolności do innowacji;
 • łączenie zdarzeń ze sobą; jeszcze nie są zdolni połączyć pojedynczych zdarzeń i czynników następujących globalnie w stosunkowo krótkim czasie, w układankę ich skumulowanego skutku;
 • gwałtowa zmiana dla jednych jest zagrożeniem, dla innych ogromną szansą; możliwością wycofania się dla słabych i niepewnych, lub "gorączką" złota dla zdolnych myśleć inaczej, w sposób systemowy i innowacyjny.
Zaistnienie i skumulowany skutek 8 szoków cenowych doprowadzi do wytworzenia się środowiska biznesowego, które zdystansuje, wyprze i odrzuci tych, którzy o nich już teraz nie myślą, nie przygotowują się na nie i nie zadziałają w przeciągu 2-3 lat.

O wielu z nich pisałem szerzej we wcześniejszym wpisie tutaj oraz tutaj.
 1. "Peak oil" - ceny paliw.
 2. Wzrost cen żywności. W ciągu ostatniego roku globalne ceny żywności podniosły sie o 40%, a rezerwy żywnościowe są najniższe od 30 lat.
 3. Kryzys finansowy - rozpad systemu finansowego, finansowej "bańki".
 4. Klimat - koszt podniesienia sie poziomu oceanów. Nabywcy, kredytodawcy i ubezpieczyciele budynków obawiają się stopnia, w jakim to zjawisko przeniesie się na ceny obiektów i niezbędnych inwestycje wymagane w celu utrzymania ich ponad wodą.
 5. Klimat - wzrost nasilenia i częstości gwałtownych zjawisk pogodowych (susze, huragany i cyklony, upały, powodzie) powodujący zwiększenie nakładów finansowych na radzenie sobie z nimi.
 6. Zasoby wody - stale malejące. Woda staje się drogocennym i strategicznym oraz nieustannie drożejącym towarem. Jednak ciągle jej cena rynkowa jest mocno zaniżona w stosunku do infrastrukturalnych kosztów, jakie będzie trzeba ponieść. Spodziewajmy się podwyżek o 300-600%.
 7. Cena CO2 i obowiązek ograniczania jego emisji. Środowisko naturalne - w tym stan atmosfery i biosfery - w coraz większym stopniu staje się częścią globalnego rachunku ekonomicznego, wpływającego na ceny towarów i usług. W Australii szacuje się że zasady handlu emisjami przeniosą się na globalny wzrost kosztów o około 25%.
 8. Infrastruktura 21-go wieku - transportowa, komunikacyjna i dotycząca mediów: wody, gazu, prądu. Młode i agresywnie rozwijające się ekonomie BRIC inwestują w nowe i szybko rosnące miasta oraz łączącą ich infrastrukturę, stary zachód stoi przed koniecznością odnowienia i de facto wymiany już przestarzałej infrastruktury.Jeszcze przed kryzysem finansowym oceniano, że Stanom Zjednoczonym będzie brakowało w roku 2008 koło 170 miliardów dolarów aby doprowadzić infrastrukturę amerykańską do dobrego międzynarodowego standardu. Chiny w tej chwili inwestują 9% swojego PKB w rozbudowę infrastruktury.
Na koniec, Larry Quick cytuje Einsteina: "You can't solve problems using the same thinking that created those problems"
15:09, rudnicki.com.pl , Polemika
Link Komentarze (4) »
Creative Commons License
Rudnicki

View Rafał Rudnicki's profile on LinkedIn